ค้นหาการจอง

วันที่ใช้สถานที่ เวลา อาคาร/สนาม หน่วยงาน ชื่อกิจกรรม สถานะการจอง
26 ต.ค. 60 07:00 - 08:00 สนามแบดมินตัน court 7 ฝ่าย IT ศูนย์กีฬาฯ ม.อ.หาดใหญ่ วันถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาท.. อนุมัติ
26 ต.ค. 60 07:00 - 08:00 สนามแบดมินตัน court 8 ฝ่าย IT ศูนย์กีฬาฯ ม.อ.หาดใหญ่ วันถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาท.. อนุมัติ
26 ต.ค. 60 07:00 - 08:00 สนามแบดมินตัน court 9 ฝ่าย IT ศูนย์กีฬาฯ ม.อ.หาดใหญ่ วันถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาท.. อนุมัติ
26 ต.ค. 60 07:00 - 08:00 สนามแบดมินตัน court 10 ฝ่าย IT ศูนย์กีฬาฯ ม.อ.หาดใหญ่ วันถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาท.. อนุมัติ
26 ต.ค. 60 07:00 - 08:00 สนามแบดมินตัน court 2 ฝ่าย IT ศูนย์กีฬาฯ ม.อ.หาดใหญ่ วันถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาท.. อนุมัติ
26 ต.ค. 60 07:00 - 08:00 สนามแบดมินตัน court 3 ฝ่าย IT ศูนย์กีฬาฯ ม.อ.หาดใหญ่ วันถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาท.. อนุมัติ
26 ต.ค. 60 07:00 - 08:00 สนามแบดมินตัน court 4 ฝ่าย IT ศูนย์กีฬาฯ ม.อ.หาดใหญ่ วันถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาท.. อนุมัติ
26 ต.ค. 60 07:00 - 08:00 สนามแบดมินตัน court 5 ฝ่าย IT ศูนย์กีฬาฯ ม.อ.หาดใหญ่ วันถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาท.. อนุมัติ
26 ต.ค. 60 07:00 - 08:00 สนามแบดมินตัน court 6 ฝ่าย IT ศูนย์กีฬาฯ ม.อ.หาดใหญ่ วันถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาท.. อนุมัติ
26 ต.ค. 60 07:00 - 08:00 สนามแบดมินตัน court 1 ฝ่าย IT ศูนย์กีฬาฯ ม.อ.หาดใหญ่ วันถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาท.. อนุมัติ