ค้นหาการจองแยกเป็นสนาม

ค้นหา

คำค้นหา     ค้นหาโดย      นับระยะเวลา     วัน      
ข้อมูลทั้งหมด 0 ข้อมูล    
วันที่ใช้สถานที่
เวลา
อาคาร/สนาม
หน่วยงาน
รายละเอียด
ข้อมูลทั้งหมด 0 ข้อมูล    
ศูนย์กีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานคริทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
ติดต่อฝ่ายอาคารสถานที่ โทร: 0-7428-9182, ติดต่อฝ่ายธุรการ โทร: 0-7428-9181, โทรสาร: 0-7428-9184, แจ้งปัญหาการใช้งาน ติดต่อฝ่าย IT โทร: 0-7428-9185
พัฒนาระบบโดย kysys.net