ยูโด จำนวน 20 รุ่น ดังนี้

                1.        บุคคลชาย แบ่งออกเป็น 10 รุ่น ดังนี้

                                1.1     รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 50 กก.     

                                1.2     รุ่นน้ำหนักมากกว่า 50 กก. แต่ไม่เกิน 55 กก.   

                                1.3     รุ่นน้ำหนักมากกว่า 55 กก. แต่ไม่เกิน 60 กก.   

                                1.4     รุ่นน้ำหนักมากกว่า 60 กก. แต่ไม่เกิน 66 กก.   

                                1.5     รุ่นน้ำหนักมากกว่า 66 กก. แต่ไม่เกิน 73 กก.   

                                1.6     รุ่นน้ำหนักมากกว่า 73 กก. แต่ไม่เกิน 81 กก.   

                                1.7     รุ่นน้ำหนักมากกว่า 81 กก. แต่ไม่เกิน 90 กก.   

                                1.8     รุ่นน้ำหนักมากกว่า 90 กก. แต่ไม่เกิน 100 กก. 

                                1.9     รุ่นน้ำหนักมากกว่า 100 กก.               

                                1.10  รุ่นไม่จำกัดน้ำหนัก               

                2.        บุคคลหญิง แบ่งออกเป็น 10 รุ่น ดังนี้

                                2.1     รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 42 กก.     

                                2.2     รุ่นน้ำหนักมากกว่า 42 กก. แต่ไม่เกิน 45 กก.   

                                2.3     รุ่นน้ำหนักมากกว่า 45 กก. แต่ไม่เกิน 48 กก.   

                                2.4     รุ่นน้ำหนักมากกว่า 48 กก. แต่ไม่เกิน 52 กก.   

                                2.5     รุ่นน้ำหนักมากกว่า 52 กก. แต่ไม่เกิน 57 กก.   

                                2.6     รุ่นน้ำหนักมากกว่า 57 กก. แต่ไม่เกิน 63 กก.   

                                2.7     รุ่นน้ำหนักมากกว่า 63 กก. แต่ไม่เกิน 70 กก.   

                                2.8     รุ่นน้ำหนักมากกว่า 70 กก. แต่ไม่เกิน 78 กก.   

                                2.9     รุ่นน้ำหนักมากกว่า 78 กก. 

                                2.10  รุ่นไม่จำกัดน้ำหนัก               

สนับสนุนโดย

                       

                


                                               

            


 

 
  บริการนักกีฬา เจ้าหน้าที่ และฝ่ายวิชาการ
 
  บริการสื่อมวลชนและคลังข่าว
 
  เกี่ยวกับสงขลานครินทร์เกมส์
 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
15 ถ.กาญจนวณิชย์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 โทรศัพท์ 0-7428-0000 โทรสาร 0-7455-8941 ติดต่อเรา
Power by www.kysys.net