ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ“ขยับกายสบายชีวี ด้วยวิธีเต้นแอโรบิคในน้ำ”
หน้าแรก » โครงการอบรม » ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ“ขยับกายสบายชีวี ด้วยวิธีเต้นแอโรบิคในน้ำ”04-08-2017, 12:52 2085 views

ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ“ขยับกายสบายชีวี ด้วยวิธีเต้นแอโรบิคในน้ำ”

                    ปัจจุบันรัฐบาลกำลังส่งเสริมให้ทุกหมู่บ้าน ทุกตำบล ทุกโรงเรียน ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งเน้นให้เยาวชนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ไม่หันไปพึ่งพาสารเสพติด การจัดการศึกษาจึงมีส่วนสำคัญในการส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ออกกำลังกายด้วยการ เล่นกีฬา และทำกิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพ เช่น การเต้นแอโรบิคในน้ำ ซึ่งกำลังเป็นที่นิยมทุกเพศทุกวัย เป็นการออกกำลังกายที่ไม่เบื่อหน่าย สามารถออกกำลังกายได้ทุกส่วนของร่างกาย ทำให้เยาวชน มีสุขภาพดีกันถ้วนหน้า

                    ศูนย์กีฬามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ มีแนวคิดในการจัดกิจกรรมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี จึงจัดทำโครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ “ขยับกายสบายชีวี ด้วยวิธีเต้นแอโรบิคในน้ำ” เพื่อให้บุคลากร นักศึกษาและบุคคลทั่วไปที่สนใจ ได้ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพจิตที่ดี สุขภาพกายที่แข็งแรง และกระตุ้นให้เกิดจิตสำนึกในการรักการออกกำลังกายอีกด้วย

                    โดยกิจกรรมจะจัดขึ้นระหว่าง วันที่ 8 – 25 สิงหาคม 2560 ทุกวันอังคาร-วันศุกร์ เวลา  16.30 – 18.00  น. ณ อาคารสระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยจะรับสมัครผู้เข้าร่วมจำนวน 20 คน และสามารถลงทะเบียนสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่เริ่มโครงการ ที่สำนักงานสระว่ายน้ำ ในวันและเวลาที่เปิดบริการ

Power by www.kysys.net