PSU Together Freshmen Games 2022
หน้าแรก » ข่าวประชาสัมพันธ์ » PSU Together Freshmen Games 202222-09-2022, 09:48 265 views

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพจน์โกวิทยา รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ , รองศาสตราจารย์สมชาย ชูโฉม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิษย์เก่าสัมพันธ์และการกีฬา พร้อมคณะผู้บริหารเจ้าหน้าที่และนักกีฬาจาก 5 วิทยาเขต เข้าร่วมโครงการกีฬาน้องใหม่ ระหว่าง 5 วิทยาเขต “PSU Together Freshmen Games 2022” ในระหว่างวันที่ 16 -18 กันยายน 2565 ณ วิทยาเขตหาดใหญ่ โดยมีการแข่งขันกีฬาสากลจำนวน 3 ชนิดกีฬา  ได้แก่ ฟุตบอล , ฟุตซอลหญิง ,วอลเลย์บอล ชาย และกีฬาพื้นบ้าน รวมไปถึงกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ วันอาทิตย์ที่ 18 กันยายน 2565 ณ สวนสนอ่อน อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา มีผู้เข้าร่วมโครงการรวมทั้งสิ้น 200 คน โดยมีวัตถุประสงค์  เพื่อส่งเสริมการทำกิจกรรมร่วมกันของนักศึกษา เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์และความสามัคคี เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในด้านต่างๆ ของนักศึกษา เพื่อเสริมสร้างสุขภาพพลานามัยแก่นักศึกษา และเพื่อเป็นการปลูกฝังให้นักศึกษา ได้ทำประโยชน์กลับคืนสู่สังคม 

โดยมีผลการแข่งขัน    ดังนี้                    

ฟุตบอล 7 คน ชาย       ชนะเลิศ ได้แก่ วิทยาเขตปัตตานี ครองแชมป์ร่วมกับ วิทยาเขตตรัง

ฟุตซอลหญิง               ชนะเลิศ ได้แก่ วิทยาเขตหาดใหญ่

วอลเลย์บอล ชาย         ชนะเลิศ ได้แก่ วิทยาเขตหาดใหญ่

กีฬาพื้นบ้าน

  • ชักกะเย่อ     :  ทีม 1

  • วิ่งกระสอบ   : วิทยาเขตปัตตานี

  • กินวิบาก      : วิทยาเขตปัตตานีและวิทยาเขตหาดใหญ่

  • วิ่ง 4 ขา      : วิทยาเขตตรัง

ภาพเพิ่มเติมได้ที่  http://www.sportscenter.psu.ac.th/photos/51

 

 

 

 

 

Power by www.kysys.net