กฎระเบียบ และอัตราค่าบริการ

ศูนย์กีฬาและสุขภาพ วิทยาเขตหาดใหญ่
15 ถ.กาญจนวนิชย์ ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ : 0-7428-9181
โทรสาร : 0-7428-9184
พัฒนาระบบโดย kysys.net