รายการการจอง

ค้นหา

คำค้นหา     ค้นหาโดย     สถานะ     ข้อมูลวัน      
ข้อมูลทั้งหมด 41 ข้อมูล       1 2 3    ถัดไป » | หน้าสุดท้าย
วันที่ใช้สถานที่ หน่วยงาน รายละเอียด จำนวนรายการ สถานะ
29 พ.ค. - 3 มิ.ย. 66 เทศบาลนครหาดใหญ่ บาสเกตบอลอาวุโสนาๆชาติ 2 อนุมัติ
30 พ.ค. 66 กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ โครงการพัฒนาบุคลากร 1 อนุมัติ
31 พ.ค. 66 สำนักงานวิทยาเขตหาดใหญ่ อบรมปฏิบัติการ (workshop) ครั้งที่ 4 สำนักงานวิทยาเขตหาดใหญ่ 1 อนุมัติ
31 พ.ค. 66 สำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ สานสัมพันธ์ 1 อนุมัติ
2 มิ.ย. 66 งานพัฒนานักศึกษา Beginner to shoot video 1 อนุมัติ
9 มิ.ย. 66 คณะวิทยาศาสตร์ กีฬาสีบานบุรีเกมส์ ประจำปี 2566 1 อนุมัติ
10-11 มิ.ย. 66 กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ โครงการพัฒนาศักภาพผู้นำนักศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม 1 จอง
10-22 มิ.ย. 66 สโมสรนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ โครงการก้าวแรกแพทย์น้องใหม่ ปีการศึกษา 2566 2 อนุมัติ
14-15 มิ.ย. 66 คณะอุตสาหกรรมเกษตร ค่ายเปิดกระป๋องน้องใหม่่ อก.47 1 จอง
14-15 มิ.ย. 66 คณะอุตสาหกรรมเกษตร ค่ายเปิดกระป๋องน้องใหม่ 1 จอง
14-16 มิ.ย. 66 สโมสรนักศึกษาคณะการแพทย์แผนไทย โครงการค่ายสานสัมพันธ์น้อง-พี่ ครั้งที่ 18 1 จอง
16-18 มิ.ย. 66 ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค ห้องอำนวยการสอบข้อเขียน 1 อนุมัติ
17-19 มิ.ย. 66 งานวิชาการและพัฒนานักศึกษา คณะทรัพยากรธรรมชาติ ปฐมนิเทศยักศึกษาใหม่และรับน้องประชุมเชียร์ ประจำปี 2566 2 จอง
17 มิ.ย. 66 เทศบาลเมืองคอหงส์ แข่งขันกีฬาชุมชน 1 จอง
17-23 มิ.ย. 66 โรงเรียน มอว. กีฬาสี นักเรียน 3 อนุมัติ
18 มิ.ย. 66 สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ โครงการวิทยาการฯสานใจ ครั้งที่19 1 จอง
19 มิ.ย. 66 สโมสรนักศึกษาคณะแพทย์ โครงการก้าวแรกแพทย์น้องใหม่ ปีการศึกษา 2566 1 จอง
20 มิ.ย. 66 งานกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า คณะแพทยศาสตร์ กิจกรรมสัมพันธ์ นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 1 1 จอง
21 มิ.ย. 66 สำนักงานวิทยาเขตหาดใหญ่ อบรมปฏิบัติการ (workshop) ครั้งที่ 4 สำนักงานวิทยาเขตหาดใหญ่ 1 อนุมัติ
23 มิ.ย. 66 งานพัฒนานักศึกษา โครงการพัฒนาศักยภาพภาวะผู้นำชมรมฝ่ายวิชาการ 1 จอง
ข้อมูลทั้งหมด 41 ข้อมูล       1 2 3    ถัดไป » | หน้าสุดท้าย
ศูนย์กีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานคริทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
ติดต่อฝ่ายอาคารสถานที่ โทร: 0-7428-9182, ติดต่อฝ่ายธุรการ โทร: 0-7428-9181, โทรสาร: 0-7428-9184, แจ้งปัญหาการใช้งาน ติดต่อฝ่าย IT โทร: 0-7428-9185
พัฒนาระบบโดย kysys.net