รายการการจอง

ค้นหา

คำค้นหา     ค้นหาโดย     สถานะ     ข้อมูลวัน      
# วันที่ใช้สถานที่ หน่วยงาน รายละเอียด จำนวนรายการ สถานะ
ศูนย์กีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานคริทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
ติดต่อฝ่ายอาคารสถานที่ โทร: 0-7428-9182, ติดต่อฝ่ายธุรการ โทร: 0-7428-9181, โทรสาร: 0-7428-9184, แจ้งปัญหาการใช้งาน ติดต่อฝ่าย IT โทร: 0-7428-9185
พัฒนาระบบโดย kysys.net