ติดต่อเรา
หน้าแรก » ติดต่อเรา
ศูนย์กีฬาและสุขภาพ
มหาวิทยาลัยสงขลานคริทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
ที่อยู่: 15 ถ.กาญจนวณิชย์ ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์:
       สำนักงาน/งานบริหารและสารสนเทศ 0-7428-9181
       งานอาคารและสนามกีฬา 0-7428-9182
       งานส่งเสริมกิจกรรมกีฬาและวิชาการ 0-7428-9183
       อาคารสระว่ายน้ำ 0-7428-9186
       ศูนย์บริหารร่างกาย (ฟิตเนส) 0-7428-9187
โทรสาร (Fax): 0-7428-9184
facebook: www.facebook.com/psusportscomplexPower by www.kysys.net