โครงการประชุมสัมมนานักศึกษาที่มีความสามารถทางด้านกีฬา ประจำปี 2566
หน้าแรก » ข่าวประชาสัมพันธ์ » โครงการประชุมสัมมนานักศึกษาที่มีความสามารถทางด้านกีฬา ประจำปี 256611-08-2023, 15:30 301 views

โครงการประชุมสัมมนานักศึกษาที่มีความสามารถทางด้านกีฬา ประจำปี 2566
ระหว่างวันที่ 29 - 30 กรกฎาคม 2566 ณ บ้านหน้าเกาะบริสฟูล รีสอร์ท จังหวัดพัทลุง

โดย ท่านรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ (รองศาสตราจารย์วิโรจน์ ยูรวงศ์)

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกีฬาและชุมชนสัมพันธ์ (รองศาสตราจารย์ประภาศ เมืองจันทร์บุรี)

ผู้อำนวยการศูนย์กีฬาและสุขภาพ (นายวรรณโน สนธิพิพัฒน์)

พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ และนักศึกษาที่มีความสามารถด้านกีฬาทั้ง 5 วิทยาเขต 

 

Power by www.kysys.net