อัตราค่าธรรมเนียมและการใช้พื้นที่
หน้าแรก » บริการ » อัตราค่าธรรมเนียมและการใช้พื้นที่

 

อัตราค่าใช้บริการสนามกีฬา 

 

 

 

ค่าธรรมเนียมการใช้สนาม 

  

 

  

  

  

  

  

 

ค่าธรรมเนียมการใช้ห้องประชุม

  

  

Power by www.kysys.net