วันเวลาทำการ
หน้าแรก » บริการ » วันเวลาทำการ

สำนักงานศูนย์กีฬาฯ

สำนักงานให้บริการใน วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.  โทร:  0-7428-9181-3,  โทรสาร (Fax): 0-7428-9184

ศูนย์บริหารร่างกาย (ฟิตเนส)

ศูนย์บริหารร่างกายเปิดให้บริการแก่สมาชิก ทุกวัน

  • เวลา  15.00 – 20.45 น.

*ปิดให้บริการเฉพาะวันที่มหาวิทยาลัยประกาศให้ปิดศูนย์บริหารร่างกายเท่านั้น

ติดต่อศูนย์บริหารร่างกาย(ฟิตเนส)โทร: 0-7428-9187

สนามเทนนิส

สนามเทนนิสเปิดให้บริการแก่สมาชิกทุกวันตั้งแต่เวลา 06.00 น. - 21.00 น. โดยสมาชิกต้องทำการจองสนามก่อนใช้สนามทุกครั้ง สามารถจองได้ที่เว็บไซต์ http://www.sportscenter.psu.ac.th/2017/booking/sign-in.php

*ปิดให้บริการเฉพาะวันที่มหาวิทยาลัยประกาศให้ปิดสนามเทนนิสเท่านั้น

สระว่ายน้ำ

สระว่ายน้ำเปิดให้บริการแก่สมาชิก วันอังคาร – วันอาทิตย์

  • รอบเช้า  เวลา  06.30 น. – 11.30 น.
  • รอบบ่าย เวลา 14.00 น. - 20.50 น.

*ปิดให้บริการทุกวันจันทร์ และ วันที่มหาวิทยาลัยประกาศให้ปิดสระว่ายน้ำ

ติดต่อสระว่ายน้ำโทร: 0-7428-9186

สนามแบดมินตัน

สนามแบดมินตันเปิดให้บริการแก่สมาชิกทุกวัน ตั้งแต่เวลา 15.00 น. - 21.00 น. โดยสมาชิกต้องทำการจองสนามก่อนใช้สนามทุกครั้ง สามารถจองได้ที่เว็บไซต์ http://www.sportscenter.psu.ac.th/2017/booking/sign-in.php

*ปิดให้บริการเฉพาะวันที่มหาวิทยาลัยประกาศให้ปิดสนามแบดมินตันเท่านั้น

Power by www.kysys.net