สนามกีฬากลางสงขลานครินทร์ได้รับการรับรองมาตรฐาน TMVS 2021
หน้าแรก » ข่าวประชาสัมพันธ์ » สนามกีฬากลางสงขลานครินทร์ได้รับการรับรองมาตรฐาน TMVS 202115-10-2021, 16:33 1050 views

          สำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ (Thailand Covention and Exhibition Bureau) ได้กำหนดรางวัลมาตรฐานของสถานที่จัดงาน Thailand MICE Venue Standard  (TMVS) โดยมีสถาบันรองรับมาตรฐาน ISO เป็นผู้ประเมิน รวมถึงเป็นการส่งเสริมมีส่วนร่วมของ Songkhla mice city ประกอบกับศูนย์กีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ต้องการยกระดับมาตรฐานของสถานที่ให้มีมาตรฐานยิ่งขึ้น จึงได้สมัครเข้าร่วมรับการประเมินมาตรฐาน Thailand MICE Venue Standard (TMVS) ประเภทสถานที่จัดกิจกรรมพิเศษโดยเสนอสนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ (PSU Stadium) เข้ารับการประเมินโดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการจังหวัดสงขลา  Songkhla Convention and Exhibition Bureau (S C E B) ในการเตรียมการเพื่อรองรับการประเมิน เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานที่สถาบันรับรองมาตรฐาน ISO กำหนด

          โดยทางศูนย์กีฬาและสุขภาพ ได้นำเสนอและรับการประเมิน สถานที่จัดงานประเภทกิจกรรมพิเศษ ในวันที่ 27 สิงหาคม 2564 ผ่านระบบ ZOOM และ VDO online ซึ่งบุคลากรศูนย์กีฬาและสุขภาพ ได้เข้าร่วมนำเสนอสถานที่ในการตรวจประเมินครั้งนี้ด้วย

         ทั้งนี้ทางสถาบันรองรับมาตรฐาน ISO ได้แจ้งผลการพิจารณา วันที่ 5 ตุลาคม 2564 ว่าสนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ (PSU Stadium) ได้ผ่านการพิจารณาเกณฑ์การประเมินมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย ประเภทสถานที่จัดกิจกรรมพิเศษ (special Event) และได้รับรางวัลตามมาตรฐานของสถานที่จัดงาน Thailand MICE Venue Standard  (TMVS 2021)
แห่งใหม่ของ Songkhla Mice City

Power by www.kysys.net