โครงการว่ายน้ำเพื่อชีวิต
หน้าแรก » ข่าวกิจกรรม » โครงการว่ายน้ำเพื่อชีวิต

สมัครเรียนว่ายน้ำรอบพิเศษ!!

1. อายุระหว่าง 6 - 12 ปี 

2. เรียนทุกวันอังคาร - วันศุกร์ เฉพาะเดือนตุลาคม 2565 

3. เรียนครั้งละ 1 - 1.30 ชั่วโมง 

4. ค่าเรียน 1,200  บาท (รวมค่าลงสระแล้ว)

5. เปิดจำนวน 2 รอบๆละ 30 คน 

    -  รอบแรก  4 - 14 ตุลาคม 2565

    -  รอบสอง  18 - 28 ตุลาคม 2565 

6. สมัครได้ที่

    - สำนักงานศูนย์กีฬาและสุขภาพ ในวันและเวลาราชการ 

    - สระว่ายน้ำศูนย์กีฬาและสุขภาพ อังคาร - อาทิตย์ (08.30 - 11.30 และ 14.00 - 20.00 น.) 

 

Power by www.kysys.net